fatih, iş makinası ehliyeti, forklift ehliyeti, vinç, kepçe, dozer operatör ehliyeti, greyder belgesi
Araba İş Makinaları ve Operatörlük Kursu
Ana Sayfa  16 Ocak Çarşamba, 2019

İÇERİK  
» Hakkımızda 
» G Sınıfı Ehliyet Şartları 
» Genel Bilgiler 
» Operatörlük Ders Programı 
» Operatörün Emniyet Kuralları 
» Sıkça Sorulan Sorular 
» İş Makinaları Tescil işlemleri 
» İş Makinaları Ve Operatörlük Sınav Soruları 
» Kayıp Ehliyet işlemleri 
» Uluslararası Ehliyet 
» İletişim 
İŞ MAKİNELERİ OPERATÖR BELGE TÜRLERİ  
» Kazıcı Yükleyici Operatörü 
» Forklift Operatörü 
» Kule Vinç Operatörü 
» Greyder Operatörü 
» İş Kamyonu Operatörü 
» Zemin Süpürme Operatörü 
» Transkavatör Operatörü 
» Ekskavatör Operatörü 
» Finişher (Asfalt ve beton Serme) Operatörü 
» Dozer Operatörü 
» Sondaj Operatörü (Zemin Delgi) 
» Beton Pompası Operatörü 
» Silindir Operatörü 
» Tavan Vinci Operatörü 
» Biçerdöver Operatörü 
» Yükleyici Loder Operatörü 
» Mobil Vinç Operatörü 
» Kaya Kamyonu Operatörü 
» Personel Yükseltici Platform Operatörü 
E-REHBER  
» Atatürk'ün Hayatı 
» İstanbul'un İlçeleri 
» Marmara Bölgesi 
» Ege Bölgesi 
» Batı Karadeniz Bölgesi 

FATİH

Nüfus: 403.508 (2000)

Haliç’in batı kıyısına Marmara kıyısındaki deniz surları büyük ölçü­de tahrip olduğundan önemli bir bölümü günümüze ulaşmamıştır. Atatürk Köprüsü’nün güneybatısından başlayan Atatürk Bulvarı ve daha güneydeki Mustafa Kemal Caddesi, Fatih ve Eminönü İlçeleri ara­sında sınır oluşturur, İstanbul şehir içi ula­şım bağlantılarından bazıları Fatih İlçesi’nden geçer. Bunlardan başlıcaları Saraçhane-başı’ndan Edirnekapı’ya uzanan Macar Kardeşler ve Fevzi Paşa caddeleri, Aksa­ray’ı Topkapı-Edirnekapı Caddesi’ne bağ­layan Vatan Caddesi (Adnan Menderes Bulvarı) ile yine Aksaray’ı Topkapı’ya bağlayan Mil­let (Turgut Özal) Caddesi’dir. Haliç kıyısı boyunca Ayvansaray, Demirhisar, Balat Vapur iskelesi ve Abdülezel Paşa caddele­ri uzanır. Bu caddelerle Haliç arasında ye­şil alanlar yer alır. İlçenin Marmara kıyısın­dan Sirkeci’yi Bakırköy’e bağlayan ve “sa­hil yolu” da denilen Kennedy Caddesi ge­çer. Fatih İlçesi’nin Marmara Denizi kıyı­sı yeşil alanlar halinde düzenlenmiştir, İstanbul’u Avrupa ülkelerine bağlayan ve şehrin batı yakasındaki banliyö ulaşımını sağlayan çift hatlı demiryolu da yer yer sa­hil yoluna paralel olarak uzanır. Fatih ilçe­si “Çağdaş Tramvay ve Hızlı Tramvay” adıyla anılan raylı ulaşım sistemlerinden de yararlanır. Haliç kıyısında da suyolu ulaşı­mı yapılan bazı iskeleler vardır.

Şehirin en eski yerleşim alanlarından bazılarının bulunduğu Fatih ilçesi, tarih­sel yapılar açısından oldukça zengindir. Bunlardan başlıcaları Bozdoğan Kemeri, Yedikule Zindanı, Blahernai Sarayı, Fethiye Camii, Kariye Camii ve Fatih Külliyesi’dir.

İstanbul şehrindeki önemli eğitim ve sağlık kurumlarından br bölümü Fatih İlçesi’nin sınırları içindedir. Bunlardan baş­lıca ortaöğrenim kurumları Darüşşafaka Lisesi, Fatih Kız Lisesi, Pertevniyal Lisesi, Fatih Ticaret Lisesi, Sultanselim Kız Mes­lek Lisesi, Fatih Îmam-Hatip Lisesi, Özel Eresin Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi, Sahakyan Nunyan Ermeni Lisesi, Özel Fe­ner Rum Erkek Lisesi, Özel Yuvakimyon Rum Kız Lisesi’dir. İstanbul Üniversitesi’ne bağlı Cerrahpaşa ve İstanbul (Çapa) Tıp Fakülte­leri de Fatih İlçesi’ndedir.

Fatih’nin önemli alışveriş mer­kezleri Aksaray, Fatih ve Fındıkzade semtlerinde, odaklaşmış durumdadır. Bunlar­dan en düzenli olanı Aksaray’daki yeral­tı çarşısıdır. Önemli konaklama tesisleri daha çok Millet Caddesi kenarında, baş­lıca eğlence yerleriyle lokantalar ise ge­nellikle sahil yolu çevresindeki semtlerde yer alır.
İstanbul İli’nin son yıllarda az da ol­sa nüfus yitirmekte olan ilçelerinden biri de Fatih’tir. Bunun başlıca nedenleri ge­lişim alanlarının darlaşması ve ekonomik imkanları gelişenlerin başka semtlere ta­şınmasıdır.
Fatih’in nüfusu 1997 yılında 432.590’a, 2000 yılında da 407.991’e düşmüştür. 1935 yılında İstanbul’un yaklaşık %20’sini oluşturan Fatih nüfusu, bu yıllardan sonra azalmaya başlamış, 2000 yılında da bu oran %4,05’e kadar düşmüştür.
Nüfus artış hızının en yüksek olduğu yıllar İstanbul için 1950-55 ve 1965-70, Fatih için ise 1945-50 ve 1950-55 yılları arası olmuştur.
Fatih’te toplam nüfus içinde 15 yaşın altındaki çocuk oranı %26,06, genç nüfus olarak kabul edilen 15-24 yaş grubu genç nüfus oranı % 19,19, 25-64 yaş grubundaki yetişkin nüfus oranları %48,57 ve yaşlı nüfus oranı ise %5,29’dur.
Türkiye, İstanbul ve Fatih nüfusunun çoğunluğunu erkekler oluşturmakla birlikte, erkek nüfus oranı Fatih ve Türkiye genelinde %51 civarında iken, bu oran İstanbul’da biraz daha fazla olup %52 civarındadır.

1990 yılında, Türkiye genelinde nüfus yoğunluğu 69 iken, İstanbul’da 1.280’dir. Nüfus yoğunluğu fazla olan ilçelerin başında Fatih (46.246) gelmektedir.
Fatih ilçesindeki nüfus içinde okuma yazma bilmeyenlerin oranı 1990 yılında %9,13’dür.
Fatih ilçesinde okur yazar nüfusun;
%%52’si ilkokul,
%13,21’i orta ve dengi okul,
%14,95’i lise ve dengi okul ve
%5,93’i de yüksekokul mezunudur.
Fatih İlçesi’nde 12 ve daha yukarı yaş­taki nüfusun %44,1’i iktisaden faalken geri kalanı ev kadını, emekli ve öğrencilerden oluşmaktadır. İktisaden faal olmayanların % 62,7’si ev kadınlarıdır.
İlçe halkının %43,2’si İstanbul doğumludur. Bundan sonra Kastamonu, Malatya, Trabzon ve Siirt doğumlular ön sıralarda yer alır.

Fatih Belediyesi:
Telefon: (0212) 444 0 176
Faks: (0212) 532 20 88
Web Site: www.fatih.bel.tr
E-mail: basinyayin@fatih.bel.tr

Operatör Belgesi ile ilgili aklınıza gelebilecek her türlü soru için buraya tıklayarak bizi msn adresinize ekleyin. Ayrıca aşağıda bize ulaşabileçeğiniz telefon numaraları yer almaktadır.

Tel: 0216 443 24 84
Tel: 0216 523 37 79
Ümraniye

© 2008 - 2014  arabasurucu.com - Tüm Hakları Saklıdır.
 

domain domainILK-10 Azeri Website Directory

??????? PR-CY.Rank

site ekle google, site ekle, link ekle, arama motoruna kayit

Genel Türk Web Siteleri

Site Ekle 24

Site Ekle

siteni ekle - 3d oyunlar

site ekle Verimli Ders Çalışma

Lider100.Net - Listede hep Lider oL. Toplist ekle - Site ekle - siteni ekle

site ekle - oyun

Dizin-Hayalcin